In 2006 werd de gereguleerde Marktwerking in de Zorg ingevoerd ter vervanging van het ziekenfonds en de particuliere verzekering. Het woord gereguleerd betekent “de Overheid stuurt”.

Er was veel kritiek in de tijd van de Ziekenfondsen en toen heeft de Overheid een nieuw plan bedach, omdat zij “de vergrijzing” zag aankomen. -iemand moet toch de schuld krijgen-: Dit wordt ons anders te duur….”

Eerst moesten er wel voorzieningen verdwijnen, vooral voor de vergrijzende mens. Zorgvormen, die verdwenen zijn, kosten ook niets meer, bedacht de Overheid…

Draagt elkanders lasten was in een keer weg. Solidariteit werd een vies woord…. Zorg moest men zelf gaan”kopen”.
Hier schetsen wij een situatie, 10 jaar na de start:
Wat mensen met verstand allang hebben geroepen is gebeurd:

Zorg is een product geworden.

De Nederlander kan door middel van het aanschaffen van een aanvullende polis extra zorgvoorzieningen “kopen” was ’t idee. Je betaalt voor zo’n pakket een  maandelijks bedrag. 

Dat wilt U ook wel, als U het betalen kunt, want er wordt een basisverzekering verstrekt, die flink uitgekleed is.

U moet daar wel verplicht, al gauw €100.- of meer, per maand voor neertellen en de premie blijft stijgen.

Een aanvullende verzekering is dus geen overbodige luxe als je erover nadenkt.

Want toen het stelsel veranderd werd, verdween onder andere een groot deel van de Fysiotherapie uit de basisverzekering.

Wanneer U dus bijvoorbeeld gebruik wilt maken van Fysiotherapie heeft u een aanvullende verzekering nodig. 

U wilt van bepaalde diensten die in uw aanvullende polis aangeboden worden gebruik kunnen maken. Want ja, er kan een mens iets overkomen, toch? 

En wat iedereen had kunnen bedenken is gebeurd. Verzekeraars kopen Zorg in. 

De consument, zo heet u tegenwoordig, denkt ook met zijn aanvullende verzekering, de beste Zorg te hebben “gekocht”.

Verzekeraars kopen voor de consument, sinds 2006 Zorg in. Zowel voor de basis- als voor de aanvullende verzekering. De consument neemt die dan af, als deze ergens last van heeft.

Maar ondertussen zijn we 10 jaar verder. 
De premies, worden jaarlijks verhoogd, de dekkingen van aanvullende verzekeringspolissen zijn afgenomen en de Zorgverzekeraars roepen: “Wij moeten er geld op toeleggen..”. 

Ook roepen ze: “de Zorg wordt ook steeds duurder”. 
Waardoor, zou dit dan komen denkt U, als u dit leest?

Als we nu eens naar een heel klein onderdeeltje kijken van de totale Zorgmarkt, de Fysiotherapie, want daar weten wij van, zelf ook werkend in dit deel van de Zorg.

U zou gewoon teveel en te vaak naar de Fysiotherapeut gaan… zeggen de Zorgverzekeraars, terwijl uit onderzoek blijkt dat er jaarlijks minder behandeld wordt.

Door de tarieven kan het niet gekomen zijn. Die bepaalt de Verzekeraar zelf in haar contracten en zij heeft deze al 8 jaar geleden, ver onder de kostprijs bevroren.

Nu is ’t alleen wel zo, dat de huidige Zorgverzekeraar winst wil maken. Dan is ’t dus de bedoeling dat u wel zijn zogenaamde, aantrekkelijke polis aanschaft, maar dat u er alleen voor betaalt en dat u er vooral niets van gebruikt. 

De Zorgverzekeraars gokken dus gewoon  op uw gezondheid….

Het is natuurlijk duidelijk dat wanneer uw dak van het huis waait, of wanneer u tegen een paaltje bent gereden met de auto, dat uw schadeverzekeraar dan tot vergoeding dient over te gaan, maar uw dak waait vast niet iedere 3 jaar van uw huis en u rijdt ook vast niet regelmatig tegen een paaltje. Zo calculeert de schadeverzekeraar. 
Maar, uw lijf is een complexe materie. Daar kunnen helaas regelmatig dingen mee mis gaan. Calculeer dat maar eens als verzekeraar.

U, de consument, zorgt er dan ook voor, dat wanneer er iets met u gebeurt, u hulp kunt inroepen, waarvoor u dan gelukkig die mooie aanvullende verzekering afsloot.

Het is het verzekeringswezen, blijkbaar toch allemaal wel wat tegen gevallen, hoe vaak er iets mis kan gaan met een lichaam. Ze dachten dat het net als met het dak van het huis zou gaan,  of als met dat paaltje. Ze dachten: we hebben een mooie nieuwe markt om flink winst te kunnen maken, in de schoot geworpen gekregen. De cijfers laten zien dat ze die winst ook maken, maar genoeg is natuurlijk nooit genoeg. 

Toen deze Zorgmarkt opgetuigd werd, kregen de huidige Zorgverzekeraars, het geld mee, dat de toenmalige Ziekenfondsen in kas hadden. Dat was dus geld van u en mij.

Ze kregen, een ristrictie mee, dat ze de eerste 10 jaar, niet voluit voor pure winst mochten gaan, maar sinds 1 Januari 2016, mogen ze voor de grote winsten gaan.

Daar zit nu dus de kikker!


Er moet meer en meer winst gemaakt worden. Hoe moet dat dan?

Dan ga je er als Zorgverzekeraar voor zorgen dat je drempels opwerpt waardoor het gebruik van die Zorg afneemt. 

Dat moet je slim spelen en ja, de Zorg is nu een Markt, is bedacht door de Overheid. Die Overheid, bedenkt dus ook nu nog, allerhande ondersteunende regels en wetten, om die winst vooral veilig te stellen en te helpen groeien, onder het mom van: ” Anders wordt de Zorg onbetaalbaar”.

De Verzekeraar probeert natuurlijk, zijn verzekerden en potentiële verzekerden, straks weer, middels allerhande dure reclame campagnes wijs te maken, dat hun cliënten vrije Fysiotherapeut keuze zullen hebben, tegen een beetje extra premie, en dat ze bijvoorbeeld royale aantallen Fysiotherapie behandelingen zullen vergoeden, want als je dat niet in een mooie polis als “verkoopproduct” aanbiedt,  dan verkoop je misschien wel minder, en ja, dan maak je ook minder winst.

Dus dan bieden ze al dit moois, gewoon toch weer aan, en aan de achterkant, waar de Zorg, die in de polis aangeprezen wordt, geleverd dient te worden, gaan ze dan stilletjes proberen, de kranen dicht te draaien. Dat heet dan Zorginkoop. 


Ze maken contracten, die ze Fysiotherapeuten sturen, met daarin dan bijvoorbeeld, 8 opeenvolgende jaren geen tariefverhoging. Verder geeft de Zorgverzekeraar een tarief van wel 30 % onder de kostprijs. Tegelijkertijd, stellen ze allerlei kostbare en tijdrovende eisen. Ze delen maximum budgetten uit, waar straffen op staan als de Fysiotherapeut daar bovenuit komt. Ze eisen zaken onder het mom van de woorden kwaliteit en doelmatigheid. Ze lappen zelfs de privacy van de consument aan hun laars. 

Vervolgens stellen ze, omdat dit alles nog te weinig winst opleverde in hun ogen, behandelindexen vast die niet te controleren zijn door de Fysiotherapeuten en gebruiken ze termen die intelligente mensen nog abracadabra noemen, want ’t moet vooral niet transparant zijn, anders zou er zo doorheen te prikken zijn. Maar uw Fysiotherapeut moet zich er wel aan houden, anders krijgt deze, strafkortingen en vervolgens, geen contract meer.

Voor de Verzekeraars, is dat dan weer winst verhogend- want Fysiotherapeuten die ze niet hoeven te contracteren, kosten ook minder geld. Dat heet: “Opgeruimd staat netjes”.

De Zorgverzekeraars doen dit alles dus, onder het mom van kwaliteit en doelmatigheid. Ze sturen hun verzekerden natuurlijk ook graag zelf, naar die Zorgaanbieders waar zij, ter bescherming van hun eigen winst, de beste deals mee hebben kunnen sluiten, onder het mom van: “Wij kopen voor onze verzekerden de beste Zorg in”.

Dat klinkt toch allemaal goed, zou je zeggen?  Zij waken over de kwaliteit van uw Zorg…heet dit.

De consument/ patiënt,  blijft gewoon denken dat ze bijvoorbeeld hun eigen Fysiotherapeut kunnen kiezen, want daar betalen ze voor, en ze denken, we kunnen behandeld worden tot we beter zijn als deze een royale polis met dito premie gekozen heeft.
Nee dus, want uw Fysiotherapeut mag het u, eigenlijk, niet meer geven, door alle extreme contractvoorwaarden.

Het lukt de Fysiotherapeut ook niet om te onderhandelen over deze extreme voorwaarden in het contract, omdat de Verzekeraar zegt, niet met iedere, Fysiotherapeut, individueel te kunnen onderhandelen. Dus de Zorgverzekeraar bedenkt, wat zij de Fysiotherapeut,  wenst te bieden. Die mag dan kiezen: tekenen of niet tekenen.

Wil de Fysiotherapeut gewoon noodzakelijke Zorg kunnen bieden, dan kan hij eigenlijk niet langer dit soort contracten tekenen, want zijn patiënt verwacht zijn hulp en de daarvoor noodzakelijke behandelingen tot deze beter is en de Fysiotherapeut kan deze niet geven vanwege de wurgbepalingen in de aangeboden contracten.

Dan zou je dus zeggen: “Sluit dan geen contract meer af”. 

Helaas hebben de Zorgverzekeraars bedacht, dat dan de patiënt, dit maar moet voelen als deze naar een Fysiotherapeut wil die bij die Zorgverzekeraar geen contract meer wenst af te sluiten. Dan mag de patiënt   van zijn Zorgverzekeraar niet meer zonder verwijzing van de huisarts naar de Fysiotherapeut en krijgt deze ineens nog maar 80% van het tarief voor zijn behandeling vergoed, op basis van een tarief wat door de verzekeraar als “markt conform gezien wordt” en mag de patiënt de rest uit zijn eigen zak bijbetalen, ondanks zijn mooie aanvullende verzekering.

Maar neem nu bijvoorbeeld  Zorgverzekeraar Zilveren Kruis… Die toen zij nog Achmea heette vele consumenten verloren heeft en daarom haar naam veranderde. Van hen, krijgt die patiënt, maar 50% van de behandeling vergoedt.

Ondertussen schrijft Zilveren Kruis op haat website: “Kwalitatieve en voordelige zorg. Snel en makkelijk mobiel afsluiten”. 

Daarom moeten consumenten tegenwoordig heel goed de kleine lettertjes lezen van al die aangeboden aanvullende verzekeringen.
Een foutje kan kostbaar zijn. 

En voor als u het nog niet wist:

Er zijn op dit moment 8 Zorgverzekeraars in ons land, die het voor elkaar krijgen om honderden aanvullende verzekeringen aan te bieden.

U begrijpt inmiddels vast waarom dit zo is… Gaan we weer even terug naar de eigenlijke Zorg.

Dus, de keuze van de Fysiotherapeut om u de noodzakelijke Zorg te willen geven, veroorzaakt een strafkorting, waardoor de financiële basis onder de praktijk weg valt. 
Zie hier het mooie plan in zijn uitwerking. 

Ondertussen bedenkt de Minister nu alweer een plannetje waardoor Verzekeraars straks aan die ondeugende groep zorgveleners, die geen contract meer willen afsluiten, nog maar € 0.00 hoeft te vergoeden als een verzekerde daar dan toch heen zou willen gaan. De verzekerde moet de behandeling dan straks in zijn geheel zelf betalen*. Dat komt er ook nog aan!

Dus ja, wat moet een Fysiotherapeut dan? 
Wat is nu het resultaat van Zorg als Markt:

De consument wordt in het ootje genomen door de Zorgverzekeraars en de zorgverlener/aanbieder, wordt in een positie gebracht dat hij nog amper Zorg kan verlenen.

Dus, de Zorg raakt steeds verder uitgehold, ten koste van winst.

U hoorde in de media dat er ziekenhuizen zijn die voor bepaalde Zorgverzekeraars en dus voor die verzekerden, nu, in oktober, al geen behandelingen meer kunnen geven omdat de betreffende Zorgverzekeraar, te weinig Zorg heeft ingekocht.

Kunt u het nog volgen..?

Heeft niet ieder mens recht op, goede Zorg?

Is dit een stelsel waarbij deze Zorg gegarandeerd kan worden?

Als het gaat om winst, hoe kan de consument/patiënt dan in deze winstmarkt, zeker weten dat hij altijd de beste behandeling zal krijgen? 

Het beste kost geld, het geld kan of naar uw Zorg of naar…??

De Overheid heeft dit circus opgetuigd en de mooiste zinnen in indrukwekkende documenten opgeschreven. De zogenaamde Toezichthoudende instanties grijpen maar niet in… Hoe zou dit toch komen? 

Vele lijvige rapporten zijn er door intelligente mensen inmiddels geschreven, waarom de Zorg als Markt niet werkt en een “dead end street” zal zijn.

Gaat dit zo door, dan is er straks alleen nog goede Zorg bereikbaar voor mensen die geld over hebben om het zelf te kunnen “kopen”.

Alle anderen moeten het doen met wat de Zorgverzekeraar het goedkoopst kon ritselen tijdens zijn jaarlijkse inkoopronde…

U begrijpt daar kunnen ze zo creatief in zijn als zij maar bedenken. Wie roept hen een halt toe?

Wie heeft daar de macht en de moed voor?

Er is, gelukkig, inmiddels een initiatief om de winst uit de Zorg te krijgen. 

Het heet Het Nationaal Zorg Fonds

Iederen die van mening is dat Zorg geen Winstmarkt zou mogen zijn kan de petitie tekenen. U kunt er hier meer over lezen en kiezen om op de hoogte gehouden te worden.

Men is hard aan het werk om dit plan ook financieel rond te krijgen.

Maar wat vindt U?

Is zuivere eerlijke Zorg, zodat U zeker weet dat uw arts of therapeut aan u kan geven wat het beste voor U is,  niet wat waard?

Het hoeft en kan natuurlijk ook niet voor niets. Voor niets gaat alleen de zon op.


Maar als mensen die wat meer kunnen missen dan mensen die weinig hebben, ook meer zouden bijdragen en als dit dan eerlijke en de beste Zorg voor iedereen zou opleveren…

Zou dat niet veel gezonder zijn?

En als de Overheid, dan eens wat meer positieve impuls  zou gaan geven aan de productie van gezonde voeding en aan schone lucht om in te ademen. Dus meer zou investeren in preventie. 

Als zij zou helpen om biologische voeding dichter bij iedereen, ook bij mensen met een smalle beurs te brengen,en ervoor zou zorgen dat wij minder gifstoffen binnen krijgen ….. ?

Laten we hopen dat we de Solidariteit met elkaar weer kunnen terugvinden, waardoor ook in de Zorg , het winstbejag, vervangen zal worden, door Zorg, die er zal zijn wanneer dit voor een patient nodig is.

Laten we hopen op de beste Zorg voor iedereen, zonder onderscheid, van jong tot oud, van arm tot rijk en dat de Geest niet voorgoed uit de fles is geraakt…. 


* een kostendekkend tarief voor een Fysiotherapie behandeling zou in 2015 €39,50 hebben moeten zijn volgens het NZA.

De Zorgverzekeraar betaalt daarvoor gemiddeld zo’n € 28,50 a € 29..-