Dat is een waarheid als een koe dacht ik toen ik deze zin tegen kwam.
We hebben nogal wat gevlogen de laatste tijd en dan ervaar je letterlijk steeds opnieuw, dat er een enorme hoeveelheid energie gegenereerd moet worden om een vliegtuig aan het vliegen te krijgen.
Dat bracht me als vanzelf naar de realisatie dat niets vanzelf gaat. Actie geeft reactie.

Er is dus altijd iets nodig om tot iets te kunnen komen..
Een intentie genereert al energie. Een beweging zet iets in beweging..
Wil je dus iets, geef het dan energie, in de vorm van gerichte aandacht, zorg, belangstelling, inzet of actie.

Denk nooit, dat kan ik niet, dat ben ik niet, dat krijg ik niet, dat is er niet voor mij of dat is onmogelijk.

Denk aan een vliegtuig, dat ronken, die enorme explosie van kracht die gegenereerd moet worden om te kunnen opstijgen en in glij vlucht te kunnen raken….

Ook wij kunnen “vliegen”, met onze vleugels en dus iets “van de grond laten komen…”

Weet dat ergens in jou moed, vertrouwen, weten, wilskracht, passie, inspiratie, de helende vonk en oneindige potentie beschikbaar is…

Soms verlies je de verbinding ermee door tegenslagen in jouw leven.
Er kunnen allerlei oorzaken zijn waarom jouw vliegtuig niet voldoende energie kan genereren om in glijvlucht te kunnen komen, of blijven.
Fysieke, mentale, emotionele en/of spirituele..
Weet dat je niet alleen bent. Soms is er maar een kleine actie nodig om weer van de grond te kunnen komen…
Eerst is het dan wel handig de weg te weten naar de juiste baan voor het opstijgen ….
Vanuit de verkeerstoren krijgt uiteindelijk een vliegtuig ook aanwijzingen vanaf welke baan opgestegen kan worden…
Dus maak gebruik van de verkeerstoren als je even niet weet waar, wat of hoe….